Data Pobierz Dotyczy
 
2020-05-05 pdf iconPobierz Zapytanie ofertowe
   
2020-05-05 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-05-05 pdf iconPobierz Projekt budowlany
 
2020-05-15 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
 
2020-05-18 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
 
2020-05-20 pdf iconPobierz Zestawienie złożonych ofert
 
2020-05-29 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-04-17 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2020-05-06 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2020-05-14 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze ofert
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-04-17 pdf iconPobierz Zapytanie ofertowe
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Projekt budowlany
 
2020-05-05 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-03-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-03-06 pdf iconPobierz Formularz ofertowy
 
2020-03-06 pdf iconPobierz Projekt umowy 1
   
2020-03-06 pdf iconPobierz Projekt umowy 2
   
2020-03-18 pdf iconPobierz Modyfikacja zapytania ofertowego
   
2020-03-20 pdf iconPobierz Informacja o złożonych ofertach
   
2020-03-26 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze ofert
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-02-17 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2020-02-17 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-02-17 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ 
   
2020-02-21 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ
   
2020-02-21 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2020-02-28 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ
   
2020-02-28 pdf iconPobierz Zmodyfikowany projekt umowy
   
2020-02-28 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
   
2020-03-06 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-03-17 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2020-04-29 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-01-24 pdf iconPobierz Plan zamówień publicznych