wojt gminy obwieszczenie  

Obwieszczenie Wójta Gminy Firlej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Firlej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia >>>