miniatura   27 WDPAK powstała w lipcu 1943 roku na Wołyniu w celu ochrony ludności polskiej przed „Rzezią Wołyńską” przeprowadzaną przez ukraińską UPA. W styczniu 1944 na teren Wołynia wkroczyła Armia Czerwona. Komenda Główna AK zarządziła przeprowadzenie akcji „Burza” polegającej na walce z wycofującymi się oddziałami niemieckimi, współdziałaniu wojskowym z Armią Czerwoną i występowanie w roli gospodarzy na polskiej ziemi wobec wkraczających oddziałów czerwonoarmistów. W dniu 22 lipca 1944r. stoczyli na szosie Firlej-Lubartów zwycięski bój z oddziałami niemieckimi. W walce poległ śemiercią bohatera szer. Jan Karpowicz ps. "Góral".

 

 

kosciol  

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO - budowa: ok. 1557, 1685, obecny wzniesiono - 1879 / 1880r. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej na masywnej dębowej podwalinie i niewidocznej ceglanej podmurówce. Założony na planie prostokąta zamkniętego trójbocznie z dwoma niższymi kaplicami od pn i pł. Elewacja oszalowana pionowo deskami ściśle przylegającymi do siebie. Ołtarz główny z II poł. XVIII w.

miniatura   Pierwsze miejsce pochówku szer. Jana Karpowicza, ps. "Góral" z 27 Dywizji Wołyńskiej AK.

gez firlej architektura 44DD64CD2E 215C DAAC EFCB AE5CC5B61C08   Cmentarz wojenny Austr. - Węgierski. Cmentarz powstał w latach 1914-1918. Nagrobki bardzo słabo czytelne, w przedniej części krzyż drewniany, napisy nieczytelne, gęste poszycie leśne, kształt regularny na planie prostokąta. Ślad wałów ziemnych od str. zachodniej.

gez firlej architektura 32DF4070C5 318E 35DB 6F67 D65C8AD21D3D   Cmentarz powstańczy z 1863 r.Stan dobry, obecnie istnieją dwa krzyże drewniane, w karcie cm. cztery, cały obiekt ogrodzony płotem drewnianym na ceglanej podmurówce. Kwatery powstańcze ogrodzone niskim płotem drew. Starodrzew zgodny z kartą cmentarza.

gez firlej architektura 31C511232 AC90 6E6E E7A2 CB84F5938544   Cmentarz parafialny w Firleju. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Firleju.Cmentarz ogrodzony panelami betonowymi, dwie bramy od strony zachodniej i wschodniej. Cmentarz posiada ciekawe, godne zobaczenia pomniki.Obecnie pochówki odbywają się sporadycznie, z uwagi na otwarcie nowego cmentarza. Kaplica II poł. XIX w. Starodrzew lipa 12 szt. tuja ponad 40 szt., brzoza 16 szt.

Cmentarz niemiecki   Cmentarz niemiecki (ewangelicki) powstały w  1880r., mogiły II poł. XIX w.