mlodzi na start   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza na szkolenia. "Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Znajdź coś dla siebie i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń.

Więcej informacji na plakacie poniżej i na stronie fundacji >>>

Szkolenia Lubartow