Wojt2019 Wójt Gminy
mgr Dawid Tarnowski
   
Zastepca2021 Zastępca Wójta Gminy
mgr Małgorzata Zagojska
   
Skarbnik2019 Skarbnik Gminy
mgr Teresa Ulma
   
Przewodniczacy2019 Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż.  Radosław Janczara
 
 Rada Gminy Firlej
1. Cybul Adam – Pożarów, Sułoszyn
2. Fąk Ryszard – Nowy Antonin, Stary Antonin
3. Janczara Radosław – Przypisówka
4. Kozioł Józef – Wólka Rozwadowska, Bykowszczyzna
5. Niedziela Paweł – Wola Skromowska
6. Piwowar Marek – Firlej
7. Popkiewicz Stanisław – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
8. Rogalski Dariusz – Firlej
9. Stawinoga Jarosław –Baran, Kunów
10. Toboła Adam – Firlej
11. Wasilewski Gerard – Sobolew Kolonia, Majdan Sobolewski
12. Wójtowicz Szymon – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
13. Zagojski Mateusz – Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Wólka Mieczysławska
14. Zdunek Janusz – Sobolew
15. Zdunek Roman – Serock
Rada2019
 
Kierownictwo Rady Gminy
Radosław Janczara - przewodniczący
 Józef Kozioł - zastępca przewodniczącego
Stanisław Popkiewicz - zastępca przewodniczącego
   
Komisje Rady Gminy
 
Komisji Rewizyjna: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Jarosław Stawinoga - przewodniczący Szymon Wójtowicz - przewodniczący
Dariusz Rogalski - członek komisji Gerard Wasilewski - członek komisji
Paweł Niedziela - członek komisji Ryszard Fąk - członek komisji
   

Komisja Finansów i Inwestycji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Adam Cybul - przewodniczący Adam Toboła - przewodniczący
Józef Kozioł - członek komisji Mateusz Zagojski - członek komisji
Jarosław Stawinoga - członek komisji Marek Piwowar - członek komisji
Stanisław Popkiewicz - członek komisji Radosław Janczara - członek komisji
   
Komisja Środowiska i Rolnictwa:  
Paweł Niedziela - przewodniczący  
Dariusz Rogalski - członek komisji  
Janusz Zdunek - członek komisji  
Roman Zdunek - członek komisji  
   
Sołtysi Gminy Firlej
 1. Danuta Grzyb - Baran
 2. Krystyna Cybul - Bykowszczyzna
 3. Ewa Brzeczkowska-Nogal - Czerwonka Gozdów
 4. Ryszard Pojęta - Czerwonka Poleśna
 5. Zbigniew Zaleski - Firlej
 6. Małgorzata Radomska - Kunów
 7. Beata Kubera - Łukówiec
 8. Agata Bilińska - Majdan Sobolewski
 9. Jadwiga Kępa - Nowy Antonin
 10. Elżbieta Kusyk - Pożarów
 11. Janusz Janczara - Przypisówka
 12. Mariola Listosz - Serock
 13. Waldemar Flisiak - Sobolew Kolonia
 14. Adam Daniewski - Sobolew Wieś
 15. Ryszard Fąk - Stary Antonin
 16. Stanisław Pożarowszczyk - Sułoszyn
 17. Jan Czerski - Wola Skromowska
 18. Anna Bocian - Wólka Mieczysławska
 19. Józef Kozioł - Wólka Rozwadowska
 20. Agnieszka Siwek - Zagrody Łukówieckie
Soltysi2019