Data Pobierz Dotyczy
 
2019-10-29 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-10-29 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-10-29 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-10-29 pdf iconPobierz Dokumenty do oceny zdolności kredytowej
 
2019-11-08 pdf iconPobierz
 
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2019-11-14 pdf iconPobierz
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-10-17 pdf iconPobierz

Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

 
2019-10-18 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-07-18 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-07-18 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-07-18 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-07-23 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
   
2019-07-23 pdf iconPobierz Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ
   
2019-07-24 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz
   
2019-07-24 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2019-07-24 pdf iconPobierz Zmodyfikowany Formularz oferty
   
2019-07-29 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2019-08-06 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-07-04 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-07-04 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-07-04 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-07-09 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2019-07-11 pdf iconPobierz
Zmiana SIWZ - zmiana terminu składania ofert
   
2019-07-11 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2019-07-17 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-05-28 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Projekt budowlany Sprostowanie omylki pisarskiej w SIWZ
   
2019-06-11 pdf iconPobierz Sprostowanie omylki pisarskiej w SIWZ
   
2019-06-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
     
2019-08-14 pdf iconPobierz  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data Pobierz Dotyczy
 
2019-05-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2019-05-16 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2019-05-21 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty