Data Pobierz Dotyczy
 
2019-11-21 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-11-21 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-11-21 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-11-21 pdf iconPobierz Projekt budowlany
     
2019-11-25 pdf iconPobierz  Odpowiedzi na pytania
 
2019-11-29 pdf iconPobierz
 
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2019-12-11 pdf iconPobierz
 
Zawiadomienie o wyborze oferty