Data Pobierz Dotyczy
 
2018-05-28 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-05-28 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-05-28 pdf iconPobierz Formularze
   
2018-05-28 pdf iconPobierz Projekt budowlany
 
2018-06-06 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
 
2018-06-06 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
2018-06-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-06-19 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-03-09 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Formularze
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2018-03-26 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-04-06 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-01-26 pdf iconPobierz Plan zamówień publicznych
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-01-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-01-16 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty