Data Pobierz Dotyczy
 
2020-03-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-03-06 pdf iconPobierz Formularz ofertowy
 
2020-03-06 pdf iconPobierz Projekt umowy 1
   
2020-03-06 pdf iconPobierz Projekt umowy 2
   
2020-03-18 pdf iconPobierz Modyfikacja zapytania ofertowego
   
2020-03-20 pdf iconPobierz Informacja o złożonych ofertach
   
2020-03-26 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze ofert