Data Pobierz Dotyczy
 
2020-02-17 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2020-02-17 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-02-17 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ 
   
2020-02-21 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ
   
2020-02-21 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2020-02-28 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ
   
2020-02-28 pdf iconPobierz Zmodyfikowany projekt umowy
   
2020-02-28 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
   
2020-03-06 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-03-17 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2020-04-29 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty