Data Pobierz Dotyczy
 
2019-12-20 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2019-12-20 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-12-20 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ 
   
2020-01-03 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-01-09 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2020-01-09 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania