Data Pobierz Dotyczy
 
2020-01-10 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2020-01-10 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-01-10 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ 
   
2020-01-15 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania
   
2020-01-22 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania
   
2020-01-24 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania
   
2020-01-29 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2020-01-29 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania