Data Pobierz Dotyczy
 
2020-04-17 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2020-05-06 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2020-05-14 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze ofert