Data Pobierz Dotyczy
 
2018-12-11 pdf iconPobierz Ogłoszenia
   
2018-12-11 pdf iconPobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   
2018-12-11 word iconPobierz Formularze
   
2018-12-20 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-12-20 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-11-22 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-11-22 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-11-22 zip iconPobierz Formularze
   
2018-11-29 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2018-11-30 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
   
2018-11-30 zip iconPobierz Modyfikacja załączników
   
2018-12-03 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ cz.2 zamówienia Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-12-03 zip iconPobierz Modyfikacja załączników cz.2 zamówienia
   
2018-12-06 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-12-12 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-09-26 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-09-26 pdf iconPobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-09-26 word iconPobierz Formularze
   
2018-09-26 zip iconPobierz Dokumenty do oceny zdolności kredytowej
   
2018-10-11 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-10-17 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-09-05 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2018-09-05 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-09-05 word iconPobierz
Załącznik nr 3-6 do siwz
   
2018-09-05 word iconPobierz Załącznik nr 7 do siwz
   
2018-09-14 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2018-09-20 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-07-20 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2018-07-25 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty