Data Pobierz Dotyczy
 
2018-09-05 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2018-09-05 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-09-05 word iconPobierz
Załącznik nr 3-6 do siwz
   
2018-09-05 word iconPobierz Załącznik nr 7 do siwz
   
2018-09-14 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2018-09-20 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty