Data Pobierz Dotyczy
 
2018-09-26 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-09-26 pdf iconPobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-09-26 word iconPobierz Formularze
   
2018-09-26 zip iconPobierz Dokumenty do oceny zdolności kredytowej
   
2018-10-11 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-10-17 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty