Data Pobierz Dotyczy
 
2018-11-22 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-11-22 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-11-22 zip iconPobierz Formularze
   
2018-11-29 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2018-11-30 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
   
2018-11-30 zip iconPobierz Modyfikacja załączników
   
2018-12-03 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ cz.2 zamówienia Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-12-03 zip iconPobierz Modyfikacja załączników cz.2 zamówienia
   
2018-12-06 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-12-12 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty