Data Pobierz Dotyczy
 
2020-01-16 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2020-01-17 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-01-10 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2020-01-10 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-01-10 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ 
   
2020-01-15 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania
   
2020-01-22 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania
   
2020-01-24 pdf iconPobierz Odpowiedź na pytania
   
2020-01-29 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2020-01-29 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-12-20 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2019-12-20 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-12-20 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ 
   
2020-01-03 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-01-09 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2020-01-09 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-12-04 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-12-04 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-12-04 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-12-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2019-12-19 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-11-21 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-11-21 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-11-21 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-11-21 pdf iconPobierz Projekt budowlany
     
2019-11-25 pdf iconPobierz  Odpowiedzi na pytania
 
2019-11-29 pdf iconPobierz
 
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2019-12-11 pdf iconPobierz
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-10-30 pdf iconPobierz Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie