Data Pobierz Dotyczy
 
2019-10-29 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-10-29 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-10-29 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-10-29 pdf iconPobierz Dokumenty do oceny zdolności kredytowej
 
2019-11-08 pdf iconPobierz
 
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2019-11-14 pdf iconPobierz
 Zawiadomienie o wyborze oferty