Data Pobierz Dotyczy
 
2019-07-18 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-07-18 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-07-18 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-07-23 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
   
2019-07-23 pdf iconPobierz Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ
   
2019-07-24 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz
   
2019-07-24 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2019-07-24 pdf iconPobierz Zmodyfikowany Formularz oferty
   
2019-07-29 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2019-08-06 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty