Data Pobierz Dotyczy
 
2019-05-28 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Projekt budowlany Sprostowanie omylki pisarskiej w SIWZ
   
2019-06-11 pdf iconPobierz Sprostowanie omylki pisarskiej w SIWZ
   
2019-06-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
     
2019-08-14 pdf iconPobierz  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania