Data Pobierz Dotyczy
 
2019-05-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2019-05-16 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2019-05-21 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty