Data Pobierz Dotyczy
 
2019-03-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
 
2019-03-14 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-01-15 pdf iconPobierz Plan zamówień publicznych
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-01-11 pdf iconPobierz

Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

 
2019-01-14 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-12-31 pdf iconPobierz Ogloszenie
   
2018-12-31 pdf iconPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   
2018-12-31 word iconPobierz
Formularze
   
2019-01-08 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2019-01-15 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-12-24 pdf iconPobierz Ogłoszenia
   
2018-12-24 pdf iconPobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   
2018-12-24 word iconPobierz Formularze
2019-01-03 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2019-01-08 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-12-12 pdf iconPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Firlej

2018-12-12 pdf iconPobierz Załącznik do zarządzenia
2019-01-08 pdf iconPobierz Informacja o rozstrzygnięciu konkursu