Data Pobierz Dotyczy
 
2018-12-31 pdf iconPobierz Ogloszenie
   
2018-12-31 pdf iconPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   
2018-12-31 word iconPobierz
Formularze
   
2019-01-08 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2019-01-15 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty