Data Pobierz Dotyczy
 
2018-12-24 pdf iconPobierz Ogłoszenia
   
2018-12-24 pdf iconPobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   
2018-12-24 word iconPobierz Formularze
2019-01-03 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2019-01-08 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty