Data Pobierz Dotyczy
 
2021-01-08 pdf iconPobierz

Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

 
2021-01-20 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data Pobierz Dotyczy
 
2020-12-14 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zamówieniu
   
2020-12-14 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-12-14 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-12-22 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2021-01-20 pdf iconPobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-11-16 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zamówieniu
   
2020-11-16 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-11-16 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ
   
2020-11-25 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-12-01 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2020-12-16 pdf iconPobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-10-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-10-06 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-10-06 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-10-08 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-10-14 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2020-10-26 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-07-02 pdf iconPobierz

Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp

 
2020-07-14 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty