Data Pobierz Dotyczy
 
2020-12-14 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zamówieniu
   
2020-12-14 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-12-14 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-12-22 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2021-01-20 pdf iconPobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty