Data Pobierz Dotyczy
 
2020-11-16 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zamówieniu
   
2020-11-16 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-11-16 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ
   
2020-11-25 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-12-01 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2020-12-16 pdf iconPobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty