Data Pobierz Dotyczy
 
2020-10-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-10-06 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-10-06 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-10-08 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-10-14 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2020-10-26 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty