Gmina Firlej realizuje przy udziale dotacji celowej budżetu państwa zadanie pn.:
Budowa drogi gminnej nr 103310L w miejscowości Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, edycja 2018.

Koszt całkowity: 2 499 855,54 zł
Dotacja budżetu państwa: 1 044 681,00 zł