Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej
nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0081/16


Cel projektu: upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii poprzez montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Firlej.
Projekt obejmuje montaż 508 instalacji kolektorów solarnych do przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, oraz 25 pieców centralnego ogrzewania na pellet.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 5 253 435,57zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 207 201,93zł

1 czerwiec 1