Rok 2003 - Program SAPARD - projekt nr 732-030020/02


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Przypisówka w Gminie Firlej,
wartość projektu 1 047 618,17PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 774 237,54PLN, - inwestycja obejmowała budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 - 3513m, sieci ciśnieniowej PE fi 80 - 1805m, przykanaliki PCV fi 150 - 106 szt / 2776m, montaż pompowni kanalizacyjnych - 9 sztuk.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN S.A.
ul. Droga Męczenników Majdanka 60/62
20-325 Lublin