Rok 2004 – Program PHARE - projekt nr PL 00803060027

Budowa drogi nr 22333 Firlej- Serock- Ostrówek od km 0+000 do km 1+820 km,
wartość projektu 373 083,62 EUR
dotacja z programu PHARE – 276 316,00 EUR
inwestycja obejmowała budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1,820 km, chodniki, zjazdy, przepustyWykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów