Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 734-030167/03

Budowa drogi gminnej w miejscowości Firlej, ul Leśna, Zakościelna, Kościelna, wartość projektu 551 207,05PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 336 936,27PLN
inwestycja obejmowała budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 0,533km, wykonanie chodników, zjazdów.Wykonawca: Kucharski i Spółka
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” spółka Jawna z siedzibą w Łukowie, ul. Gen. Kleeberga 63