Program SAPARD - projekt nr 732-030061/03

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla osiedla mieszkaniowego Serock w Gminie Firlej,
wartość projektu 349 415,38PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 262 061,54PLN, - inwestycja obejmowała budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 - 758m, sieci ciśnieniowej PE fi 80 - 114m, przykanaliki PCV fi 150 - 38 szt / 675m, montaż pompowni kanalizacyjnych - 1 sztuka.Wykonawca: AQUA sp. z o.o., 21-008 Tomaszowice k/Lublina