Budowa ulicy Kockiej w miejscowości Firlej ( droga gminna nr 103649L ) Dane ogólne: Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Beneficjent: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej Wartość projektu 985 549,01PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 739 161,75PLN Dofinansowanie budżetu państwa – 98 554,90 PLN Wkład własny Gminy Firlej – 147 832,36PLN Lokalizacja inwestycji: gmina Firlej, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Inwestycja rozpoczęta w kwietniu 2006 roku, zakończona w lipcu 2006 roku Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A
ul. Krańcowa 7
21-100 Lubartów
Opis projektu: Celem strategicznym realizowanego projektu jest stworzenie dostępności dla nowych terenów budownictwa mieszkaniowego i usług, oraz poprawa warunków ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Przed rozpoczęciem realizacji projektu dostępność komunikacyjna odbywała się poprzez złej jakości drogę gruntową. Brak było zapewnienia bezpieczeństwa pieszym poruszającym się w obrębie drogi. Końcowym efektem realizacji zamierzonych działań będzie budowa drogi gminnej - ulica Kocka w Firleju dla której jako bezpośrednie składniki produktu wynikające z realizacji przyjętego projektu wskazać można:
1) Budowę drogi gminnej o długości 710 m.
2) Wybudowanie 1 skrzyżowania
3) Utwardzenie pobocza o dwukrotnej długości ulicy,
4) Wybudowanie chodników dla pieszych wzdłuż ulicy o łącznej długości 760m.
5) Wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 430m