Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 731-030065/03


Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Przypisówka, Czerwonka Gozdów, Wólka Mieczysławska, Czerwonka Poleśna, Kol. Sobolew, Sobolew w Gminie Firlej,
wartość projektu 1 135 974,17PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 834 373,03PLN,
inwestycja obejmowała budowę: sieci wodociągowej tranzytowej PCV – 5608m, sieci wodociągowej PCV - 14 889m, przyłącza wodociągowe - 129szt./6186m.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Sp. z o. o.,
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin