Program "Społeczność w szkole - szkoła w społeczności"

Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa

12 kwietnia 2007r. ogłoszono wyniki konkursu grantowego pt.: „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce znalazła się wśród 60 szkół, którym przyznano dotacje na realizacje własnych projektów.

W ramach programu „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności” Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju realizują projekt pt.: „Język angielski bez barier”. Warsztaty językowe, które przy wykorzystaniu innowacyjnych, aktywizujących metod nauczania, prowadzi Sławomir Humeniuk, cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły. Na zajęciach, beneficjenci zgłębiają wiedzę z zakresu znajomości języka angielskiego, jak również poznają kulturę krajów anglojęzycznych.

W czerwcu odbyły się językowe warsztaty wyjazdowe do Firleja. Zajęcia miały miejsce w sali komputerowej Gminnego Centrum Informacji. Forma zajęć, w czasie których wykorzystywane były interaktywne metody nauczania, spotkała się z entuzjastyczną reakcją wszystkich beneficjentów.

Program „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności” realizowany jest przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy.

Ważne linki: www.spolecznoscwszkole.lublin.pl , www.efs.gov.pl , www.europa.eu.int.pl