Mikroprojekt zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś- Ukraina 2004-2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
Priorytet 2. Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.
Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
Wartość projektu: 134 760,00PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 101 070,00PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa 13 476,00PLN
Uczestnicy mikroprojektu: - ze strony polskiej: Gmina Firlej - ze strony ukraińskiej: Gmina Dubowe, Gmina Lubliniec

Gmina Firlej, w ramach mikroprojektu ,,Transgraniczny sport, kultura i wypoczynek nad Jeziorem Firlej” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, w dniach 30 lipca 7 sierpnia 2007 roku gościła grupę 50 dzieci wraz z opiekunami oraz 40 - sto osobową grupę przedstawicieli samorządu z gmin Dubowe i Lubliniec z Ukrainy. Wśród gości byli wójtowie obu gmin.
Program pobytu był napięty i zróżnicowany. Zaraz po przyjeździe goście z Ukrainy spacerując po Firleju zapoznali się z historią, zabytkami i kulturą miejscowości.
Kolejnego dnia dzieci wyjechały na wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. W Kazimierzu podziwiały przepiękne uroki miasteczka z Góry Trzech Krzyży, zwiedziły ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, rynek oraz basztę. Największą atrakcją okazał się rejs statkiem po Wiśle. W Nałęczowie był spacer po parku oraz zwiedzanie palmiarni i pijalni wód.
W środę 1 sierpnia ,,gwoździem’’ dnia był rajd turystyczny przygotowany wspólnie z młodzieżą z Firleja. Rywalizowały ze sobą dwie drużyny: Polska i Ukraińska. Wśród konkurencji było m.in.: rozkładanie namiotu na czas, odszukanie punktów w lesie, rzut szyszką do pojemnika. Na zakończenie była integracyjna dyskoteka przy polsko - ukraińskich dźwiękach.
W czwartek dzieci zwiedziły Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie miały okazję poznać tradycje i kulturę wsi XIX wiecznej Polski oraz ogród botaniczny w Lublinie. Tu podziwiały różnorodne gatunki przepięknych kwiatów, różnorodnych drzew i krzewów.
Po południu był wyjazd do Kozłówki i zwiedzanie pałacu Zamojskich oraz wystawy czasowej o rodzinie Lubomirskich, muzeum socrealizmu, powozownię i ptaszarnię. Podziwiano przepiękny ogród przypałacowy, była również czas na relaks na placu zabaw w kozłowieckim parku.
W piątek odbył się turniej piłki nożnej. Rywalizowały ze sobą trzy drużyny polskie i jedna ukraińska. W sparingach po 15 minut drużyna GUKS Firlej I pokonała drużynę ukraińską, trzecie miejsce zajęła drużyna GUKS Firlej II, czwarte miejsce przypadło drużynie z Lubartowa.
W tym dniu przyjechała grupa 40 osób - przedstawicieli samorządu z Ukrainy.
Swój pobyt rozpoczęli od zwiedzenia i poznania miejscowości Firlej.
Sobota i niedziela obfitowała w atrakcje na festynie nad jeziorem Firlej.
Mieszkańcy gminy oraz wczasowicze przebywający w Firleju mieli okazję poznać kulturę ukraińską, tradycyjne tańce, pokazy grupy tanecznej i akrobatycznej.
W programie pobytu gości z Ukrainy nie zabrakło integracyjnych zabaw, gier sportowych, kąpieli w jeziorze oraz wspólnego śpiewania przy ognisku.
Realizacja projektu spowodowała nawiązanie kontaktów dzieci, młodzieży, dorosłych oraz władz samorządowych zarówno w sferze prywatnej jak i służbowej.
Gmina Firlej zorganizowała wystawę dokumentującą pobyt zaproszonych gości w polsce oraz promujących program INTERREG IIIA dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Stoważyszenia Samorządów Euroregion Bug.Goście swoimi występami uświetnili obchody dni miejscowości.
Występy te były wyjątkowo efektowne ze względu na przepiękne stroje zarówno młodzieżowych grup tanecznych jak i tradycyjnych zespołów ludowych.