Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 5 Transport

Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Przedmiotem projektu jest budowa dróg gminnych nr 103647L, 103648L, 103650L, 103652L, 103653L w miejscowości Firlej:

-       droga gminna nr 103650L - ulice Sportowa i Spacerowa – długość projektowanego odcinka 0,925km

-       droga gminna nr 103653L – ulice Nadjeziorna, Urwańska, Krótka - długość projektowanego odcinka 0,784km

-       drogi gminne nr 103647L i 103648L - ulice Łukówiecka, Kasztanowa, Klonowa, Tylna, Błonie - długość projektowanego odcinka 1,409km

-       droga gminna nr 103652L- ulice Wesoła, Łąkowa, Zakościelna - długość projektowanego odcinka 0,887km

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr 02-08-UDA-RPLU.05.02.00-06-052/08-00-0033 z dnia 4 sierpnia 2009 roku o dofinansowanie projektu.

Wartość projektu ogółem: 3 506 536,57zł.

Dofinansowanie 85% - 2 980 556,07zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2010 rok.