Suloszyn   Prezes - Andrzej Kusyk

 

Członkowie Zarządu OSP Sułoszyn

Prezes - Andrzej Kusyk
Wiceprezes-naczelnik - Krzysztof Czuba
Wiceprezes - Przemysław Żelazek
Sekretarz - Józef Kusyk
Skarbnik - Maciej Kusyk
Gospodarz - Arkadiusz Obroślak