miniatura   Prezes - Witold Świć

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej posiada bardzo bogate tradycje. Jej powstanie datuje się na rok 1918 (data widniejąca na sztandarze). Faktycznie OSP w Woli Skromowskiej została zorganizowana w 1917 r. Założycielami byli : Siwek Stanisław , Szymańczyk Józef, Latek Grzegorz, Szydłowski Konrad, Dudek , Mitura. Z własnych składek został zakupiony sztandar dla OSP w 1987 r. . Ze składek ludności zakupiono potrzebny sprzęt do gaszenia ognia, pobudowano remizę, która była miejscem spotkań strażaków oraz mieszkańców wsi. Strażacy od początku swej działalności dbają o wspólne bezpieczeństwo mieszkańców. Aktualnie przy pożarach, wypadkach czy innych zdarzeniach losowych wspomagają zawodową straż, zabezpieczają teren w sytuacji rozprzestrzeniania się ognia, wypadkach drogowych, biorą udział w poszukiwaniu osób zaginionych. W miarę możliwości wspierają ludność zamieszkującą tereny zalewowe (umożliwiając transport łodzią, dostarczając żywność).

30 września 2011r. strażakom z Woli Skromowskiej oficjalnie został przekazany sprzęt specjalistyczny ratowniczo-gaśniczy , którego zakup został sfinalizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Banku Spółdzielczego w Lubartowie. Przekazania dokonał sam Prezes KRUS pan Henryk Smolarz. Obecnie OSP w Woli Skromowskiej liczy 20 druhów . Najstarsi druhowie to: Czerski Piotr - 98 lat i Rogala Bronisław – 93 lata.

 

Członkowie Zarządu OSP Wola Skromowska

Prezes - Witold Świć
Wiceprezes-naczelnik - Jarosław Filip
Wiceprezes - Piotr Pałys
Sekretarz - Wiesław Siwek
Skarbnik - Piotr Pozarowszczyk
Gospodarz - Janusz Cybul