miniatura  

Prezes - Tomasz Daniewski

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolewie powstała w 1930 roku. Remiza strażacka została wybudowana w 1937 r. dzięki składkom mieszkańców i ofierze hrabiego z Majdanu Sobolewskiego, który podarował drzewo na budowę.

Remiza strażacka wybudowana w czynie społecznym przez wiele lat służyła mieszkańcom. Odbywały się tu zabawy wiejskie, zebrania rolnicze , wyświetlano filmy , wystawiano też przedstawienia teatralne o różnej tematyce ( nie było wówczas jeszcze telewizji ).

Obecnie do dyspozycji druhów strażaków jest oddany do użytku budynek biblioteki publicznej w Sobolewie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolewie posiada samochód FS-Żuk A07 z 1972 r. i motopompę PO 52 z wężami. Strażacy – ochotnicy z Sobolewa biorą czynny udział w gaszeniu okolicznych pożarów i uczestniczą w zawodach strażackich.

Jednostka OSP Sobolew liczy obecnie 28 druhów, a najstarszy ma 80 lat.

 

Członkowie Zarządu OSP Sobolew

Prezes - Tomasz Daniewski
Wiceprezes-naczelnik - Waldemar Flisiak
Wiceprezes - Dawid Furtak
Wiceprezes - Paweł Flisiak
Sekretarz - Damian Zdunek
Skarbnik - Michał Stachyra
Gospodarz - Tomasz Zdunek