Gmina Firlej położona jest na równinnych terenach Polesia Lubelskiego, w jego wschodniej części zwanej Małym Mazowszem. Licząc 126,4 km2 i ok. 6000 mieszkańców jest jedną z większych gmin województwa Lubelskiego. Siedzibą gminy jest osada Firlej, leżąca nad jeziorem o takiej samej nazwie. Zarówno to jezioro, jak i oddalone o 1 km jezioro Kunów, usytuowane są w bruździe dolinnej dawnego biegu Wieprza.
gmina firlej
gmina firlej1
Gmina Firlej jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują prawie 8 tys. hektarów. Słabe gleby sprawiają, że przeważają małe, tradycyjne gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 6 hektarów, ale brak ośrodków miejskich i uciążliwego przemysłu pozwala się rozwijać agroturystyce i gospodarstwom ekologicznym. Na terenie gminy zarejestrowanych jest ok 200 podmiotów gospodarczych, 100 spośród nich prowadzi działalność handlową i gastronomiczną. Pozostałe firmy związane są z sektorem usług, głównie budowlanych i transportowych. Funkcjonują także pojedyncze zakłady usługowe: stacja paliw, rozlewnia gazu, wytwórnia pasz, usługi weterynaryjne, zakład wyrobów betoniarskich, stacja kontroli pojazdów. Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 przedszkola oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Gmina prowadzi działania na rzecz rozbudowy infrastruktury technicznej: rozbudowywana jest sieć wodociągowa (obecnie 156 km), kanalizacyjna, posiada również własną oczyszczalnię ścieków oraz 20 punktów dostępowych WiFi do sieci internetowej.
 

Najprężniejszym ośrodkiem kulturalnym w Gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna. Specyfika działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju polega na tym, że poza funkcją biblioteczną pełni ona również funkcję Domu Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Punktu Informacji Turystycznej oraz inicjatora przedsięwzięć społeczności lokalnej.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy w Firleju

 

gmina

Urząd Gminy Firlej
ul.Rynek 1,
21-136 Firlej,
tel.(81) 857 50 41
     (81) 857 50 34
     (81) 857 50 06
     (81) 857 50 02
fax.(81) 857 50 81
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

Dane konta bankowego do wpłat:
BS w Lubartowie Oddział Firlej
41 8707 1016 0200 0781 2002 0002
(wpłaty podatków, należności za wodę i ścieki, opłaty skarbowe oraz inne dochody)

32 8707 1016 0200 0781 2002 0067
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

   
Mapa Gminy Firlej

Ochotnicze Straże Pożarne

Stowarzyszenia

Kluby sportowe

Zespół Szkół w Firleju
ul. Partyzancka 21
21 - 136 Firlej
tel. (81) 857-50-15
strona: zsfirlej.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej
Wola Skromowska 55
21-150 KOCK
tel.(81) 859-15-03
strona: www.wolaszkola.pl
   
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce
(prowadzona przez osobę fizyczną)
tel.(81) 857-52-34
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Antoninie
(prowadzona przez stowarzyszenie)
tel.(81) 857-50-52
   
Przedszkole Prywatne "Casper"
Wola Skromowska 55
21-150 Kock
tel. 513 727 291
e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.wola-skromowska.przedszkolecasper.eu
Przedszkole Prywatne "Casper"
ul. Rynek 1 a
21-136 Firlej
tel. 513 727 291
e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.firlej.przedszkolecasper.eu
   
Boisko Orlik
ul. Spacerowa 21
21-136 Firlej
Strona: www.zsfirlej.szkolnastrona.pl/p,18,orlik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Choiny 6
21- 136 Firlej
Telefony kontaktowe:
Dyrektor: 81 857 50 16
Sekretariat: 81 857 50 16
Księgowość : 81 857 50 16 wew. 12
Internat:  81 857 50 16 wew. 15
Fax: 818575016
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: http://www.soswfirlej.edu.pl

   

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
ul. Kościelna 4
21 - 136 Firlej
tel.(81) 857-50-83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.firlej.naszabiblioteka.com


Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
Filia w Woli Skromowskiej
Wola Skromowska 55
21-150 Kock
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.firlej.naszabiblioteka.com/filia-w-woli-skromowskiej
   

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
Filia w Sobolewie Kolonii
Sobolew 18
21-136 Firlej
tel: 505 329 198
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.firlej.naszabiblioteka.com/filia-w-sobolewie

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firlej należy do tych miejsc regionu Lubelszczyzny, gdzie warto pojechać w porze wiosennych i letnich urlopów czy weekendów. Jest to znakomite miejsce gdzie można odpocząć od miejskiego gwaru, przebywając na łonie przyrody nabrać sił do ponownego rzucenia się w wir codziennych zajęć. Firlej jest dogodnie położony przy trasie komunikacyjnej Lublin – Białystok.

Brak przemysłu, piękne, duże kompleksy leśne bogate w grzyby, jagody i borówki, dwa jeziora Kunów i Firlej, rzeki Wieprz i Tyśmienica ze swoistym zróżnicowanym otoczeniem, cisza i spokój sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Brak przemysłu i ośrodków miejskich powoduje, tutejszy krajobraz nie uległ degradacji. W Firleju znakomicie wypoczną amatorzy słońca i wody. Jezioro otoczone jest ładnymi, piaszczystymi plażami idealnie nadającymi się do opalania. Woda w jeziorze jest czysta, a bezpieczeństwa kąpieli strzeże kilku wykwalifikowanych ratowników.

Wczasowicze mogą korzystać też z nowej wypożyczalni sprzętu wodnego, w którym znajdują się: kajaki, rowery wodne, gokarty, rowery klasyczne, a także wyposażenie zapewniające kąpiącym się bezpieczeństwo.

W 2012 roku powstały dwa drewniane pomosty rekreacyjne o długości 103 i 108 metrów. Wokół jeziora powstała również promenada - ścieżka pieszo-rowerowa. Ma ona w sumie 4,5 kilometra długości i 4 metry szerokości. Wykonana jest z kostki brukowej, nocą rozświetla ją 170 lamp. Podczas spaceru można spocząć na rozstawionych przy ścieżce ławkach.
Również wędkarze znajdą tu coś dla siebie. Wśród licznych gatunków ryb występują w obu jeziorach: leszcz, płoć, szczupak, sandacz, karaś i węgorz.
Firlej to nie tylko jeziora. Można tutaj łączyć wypoczynek ze zwiedzaniem zabytków kultury, których nie brak w okolicy. Na terenie gminy sa trasy wycieczkowe: piesze i rowerowe.Natura 2000

Północna, środkowa i zachodnia część gminy Firlej, wraz  z jeziorami Firlej i Kunów (obejmująca ok. 5500 ha - 43,5 % powierzchni gminy) jest położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. W granicach tego Obszaru, znajduje się specjalny obszar ochrony (SOO) - Natura 2000 „Dolny Wieprz” wyznaczony na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Obszar Natura 8 2000 „Dolny Wieprz” tworzy rozległa dolina rzeczna z bogatym mikro reliefem. Jest ważną ostoją siedlisk podmokłych i okresowo zalewanych łąk.
Stwierdzono występowanie tu 8 rodzajów siedlisk przyrodniczych
zajmujących łącznie 37% obszaru. Ponadto, występuje tu 6 gatunków zwierząt. W bliskim sąsiedztwie z gminą Firlej (ok.1 km w kierunku północno-wschodnim), znajduje się obszar specjalnej ochrony (OSO) Natura 2000- „Dolina Tyśmienicy”. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 64. Występuje tu co najmniej 25 gatunków ptaków. Przez teren gminy Firlej przebiega korytarz ekologiczny o randze krajowej, związany z doliną Wieprza i Tyśmienicy. Korytarz ten, stanowi podstawowy układ ekologiczny gminy Firlej. . Ważnym korytarzem ekologicznym jest korytarz łączący Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” prowadzony strefą polno-leśną bogatą przyrodniczo. Obszarem węzłowym systemu przyrodniczego jest kompleks leśny, położony w południowozachodniej części gminy w OCK „Pradolina Wieprza” węzeł ekologiczny łąkowo -torfowiskowy, znajdujący się w dnie doliny Wieprz i rzeki Czerwonki oraz węzeł wodny obejmujący jeziora Kunów i Firlej.
Część terenów gminy Firlej znajduje się w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO), obejmującym obszar przylegający do doliny Wieprz. Status szczególnej ochrony został nadany ze względu na kontakt kilku poziomów wodonośnych. Ponadto, obszar gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), o nazwie Niecka Lubelska.
Najcenniejsze gatunki fauny na terenie OCK Pradolina Wieprza, związane są z występującymi zbiornikami wodnymi (Jezioro Firlej i Kunów) i otaczającymi je łąkami. Do występujących tu najcenniejszych gatunków zwierząt zaliczmy : bączka, zimorodka, brzegówkę, rybitwę czarną, kszyka, brzęczkę, remiza, dziwonie, srokosza, derkacza i przepiórkę.
Charakterystyczną cechą doliny Wieprza są jej liczne starorzecza, zakola, meandry z nadbrzeżnymi bogatymi zespołami roślinności, z gatunkami chronionymi, w których część należy do zbiorowisk ginących. Bogactwo siedlisk 9 florystycznych i faunistycznych, a także walory krajobrazowe nadaje jej wyjątkową wartość i miejsce w regionalnym i krajowym systemie ekologicznym.

LEGENDA FIRLEJA


Jak każde popularne miejsce, również jezioro Firlej posiada swoje legendy. Jedna z nich mówi, że w miejscu obecnego jeziora znajdowało się kiedyś ludne miasto, którym władał zaborczy i okrutny książę. Z licznych łupieżczych wypraw zwoził on na zamek niewolników i zrabowane skarby. Częste uczty, wydawane z rozkazu księcia, były demonstracją pychy, rozrzutności, pijaństwa i wywoływały strach wśród mieszczan, terroryzowanych przez sługusów władcy. Niewolnicy żyjący w nieludzkich warunkach podnieśli bunt, ale został on krwawo stłumiony. Coraz więcej łez wylewali uczciwi mieszkańcy miasta rządzonego przez władcę o kamiennym sercu. Ale tych uczciwych, dobrych ludzi było coraz mniej...

Słuchał Bałtyk skarg niesinych przez wody i wiatry i coraz częściej jego spokojne wody burzyły się gniewnie. Wreszcie, gdy przebrała się miara krzywd, ruszyły na południe ogromne fale, uderzyły w mury miasta, skruszyły zamek i zatopiły wszystko... Morskie bałwany powróciły wkrótce na swoje miejsce, pozostawiając po sobie jedynie spokojną i przezroczystą toń jeziora.

Wiedzą o zatopionych skarbach miejscowi rybacy, ale nikomu nie udało się ich wyłowić. Były już przypadki, że jakaś skrzynia ze złotem zaplątała się w sieć rybacką, ale wtedy rozpętywała się taka burza, wznosiły się tak ogromne fale, że kto nie wrzucił skarbu na powrót do wody, tonął w jej odmętach. Nie powinno się bowiem wyciągać rąk po kosztowności, które zostały zrabowane innym. Niech lepiej spoczywają na dnie jeziora, złocąc swoimi blaskami piaszczyste plaże i ocieplając wodę jeziora Firlej.

 

Co warto zobaczyć w najbliższej okolicy?

Firlej - drewniany kościół parafialny z 1880 roku, ciekawe budynki mieszkalne z XIX wieku, pomnik J. Piłsudskiego;
Kozłówka (12 km) – zespół pałacowo parkowy, Muzeum Zamoyskich;
Lubartów (14 km) – Pałac Sanguszków, kościół p.w. św. Anny, Muzeum Regionalne;
Kock (10 km) – zespół pałacowy Jabłonowskich, pomniki T. Kościuszki i gen. Kleeberga, cmentarze powstańców i żołnierzy z 1939 r.
Radzyń Podlaski (32 km) – zespół pałacowo-parkowy Potockich, Muzeum Regonalne;
Czemierniki (25 km) – zespół pałacowo-parkowy Firlejów;
Lublin (40 km) – stolica województwa: Stare Miasto, Zamek, muzea (m.in. Muzeum na Majdanku, Muzeum Wsi Lubelskiej), ogród botaniczny.
Wola Okrzejska (35 km) – W 1846 r. urodził się tu Henryk Sienkiewicz. W wyremontowanej oficynie dworskiej mieści się muzeum biograficzne Henryka Sienkiewicza, gromadzące przede wszystkim eksponaty dotyczące związków pisarza ze stronami rodzinnymi.

 

TRASY WYCIECZKOWE


Turyści przebywający w gminie Firlej poza atrakcjami związanymi z pobytu nad jeziorem, mogą również skorzystać z okazji, aby wybrać się na wycieczkę w celu uatrakcyjnienia pobytu w Firleju.
Zapraszamy na wycieczki krajoznawcze piesze i rowerowe.

Wycieczki piesze

Wycieczka pierwsza - zwiedzanie osady Firlej

Zwiedzanie należy zacząć od centrum. Należ zwrócić uwagę na czworoboczny rynek z zabudową pochodzącą z końca XIX wieku i początku XX wieku. Niektóre domy zachowały konstrukcję zrębową “na rybi ogon” i są uznane za obiekty zabytkowe. Obszerny niegdyś rynek nie pełni już w takim stopniu, jak dawniej, funkcji targowiska, toteż jego środek przekształcono w park porośnięty drzewami. Drewniany kościół parafialny, zbudowany w 1880 roku, jest trzecim w historii miejscowości. Znajdujący się w nim ołtarz główny – rokokowy, później został uzupełniony o obraz “Przemienienie Pańskie” datowany na XIX wiek. Część bardzo cennego sprzętu liturgicznego, w tym piękna monstrancja pochodząca z XVII wieku, uległa zniszczeniu podczas pożaru jaki wybuchł zimą 1989 roku. W schowku kościoła złożony jest ołtarz polowy I Pułku Ułanów z 1831 roku, walczącego w składzie wojsk powstańczych generała Chrzanowskiego, który 9 maja odniósł zwycięstwo koło Firleja nad brygadą rosyjską. Cmentarz parafialny posiada ciekawe pomniki – stare i nowsze. Są tu również groby ofiar zbrodni hitlerowskich.

Wycieczka druga (7 km)

Dysponując kilkoma godzinami czasu warto wybrać się nad jezioro Kunów. Należy najpierw dojść do szosy Lublin – Kock koło przystanku autobusowego “Firlej”, który usytuowany jest naprzeciw wsi. Następnie wchodzimy na drogę prowadzącą na zachód, oznaczoną drogowskazem “Budy 6 km”, prostopadłą do drogi nr 19. Po około kilometrze marszu dotrzemy nad jezioro Kunów. Jest ono pod wieloma względami inne niż jezioro Firlej. Przewyższa swojego sąsiada powierzchnią (1,17 km2), obwodem (ponad 4 km) a także długością (1,5 km). Jest natomiast znacznie płytsze (3,5 m) i nie tak malownicze. Jednakże niewątpliwą jego zaletą jest jego naturalność, spowodowana niewielkim stopniem zagospodarowania turystycznego.
Wokół jeziora ścieżka wiedzie najczęściej blisko brzegu. Zachęcamy zatem do spaceru, najpierw brzegiem wschodnim i północnym a później przez wieś Kunów, gdzie spotykamy przykłady lokalnego budownictwa drewnianego.Powracamy brzegiem północno-zachodnim a później lokalną drogą do wsi Firlej.

Wycieczka trzecia (5 lub 8 km)

W ciągu kilku godzin możemy odbyć ciekawą wycieczkę na miejsce 'dawnej stalowni' koło Serocka.
Idziemy początkowo szosą Firlej – Przypisówka na wschód, mijając stary cmentarz we wsi, a po pokonaniu około 1,5 km skręcamy za przydrożnym zagajnikiem w lewo. Po minięciu nowego cmentarza znajdziemy się w przysiółku Stalownia. Z tego miejsca polna droga, prowadząca na wschód, doprowadza po około 800 m do pięknego krajobrazowo zakątka. Znajdujemy się na cyplu wierzchowinowym, który wkracza tu na szeroką tu na 2 km dolinę Wieprza. Jest on dodatkowo urozmaicony amfiteatralną zatoką, jaką tworzy podcinające go strome zbocze, zajęte przez pastwisko.
Warto zatrzymać się dłużej w tym pięknym miejscu. Niestety, nie znajdziemy dawnej fabryki stali. Widoczne na dnie doliny kanały były wybudowane w celu przesyłania wody potrzebnej do bezpośredniej produkcji lub poruszania maszyn napędzanych kołami wodnymi.
Do Firleja wracamy tą samą drogą, lub dłuższą – przez Serock. Do Serocka idzie się drogą wiodącą malowniczo wzdłuż krawędzi zbocza doliny Wieprza. Serock jest bardzo starą miejscowością, notowaną już w 1317 roku, kiedy to Władysław Łokietek nadał jej prawo średzkie, potwierdzone w 1330 roku. Dawną przeszłość miejską można wypatrzeć dzisiaj, w charakterze licznych, obecnie wiejskich uliczek, wytyczonych pomiędzy zabudowaniami. Poza tym Serock przyciąga uwagę klimatem spokojnej wsi, oddalonej od miast i traktów komunikacyjnych. Do Firleja odległego o 2 km, prowadzą dwie niezależne od siebie drogi.
   

Wycieczki rowerowe

Wycieczka pierwsza (17 km)

Firlej – Budy – Domek Myśliwski “Rawityn” – Sobolew – Firlej

Z Firleja kierujemy się drogą asfaltową prowadzącą przez las do miejscowości Budy (5 km). Dojeżdżając do zabudowań skręcamy w lewo i jedziemy do końca drogi asfaltowej (1 km). Po lewej stronie znajduje się osada leśna i pięknie położony Domek Myśliwski. Cofając się drogą asfaltową ok 200 m, skręcamy w lewo w drogę żużlową i jedziemy na wprost ok 1,5 km przez las. Na skraju lasu, na rozwidleniu dróg polnych, skręcamy w lewo i polną drogą udajemy się do wsi Sobolew (1,8 km). Przed wsią, po lewej stronie drogi mijamy cmentarz polskich powstańców z 1863 roku. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej w Sobolewie. Skręcając w lewo, po pokonaniu ok 1 km dojeżdżamy do skrzyżowania. Kierując się w lewo dojeżdżamy do Firleja, do którego mamy ok 6 km.

Wycieczka druga (33 km)

Firlej – Kozłówka – Lubartów – Przypisówka – Firlej

Z Firleja ruszamy drogą asfaltową przy Zajeździe “Imperium” w kierunku Kamionki (10 km). Po wjeździe do Kamionki skręcając w lewo w kierunku na Lubartów dojeżdżamy do Kozłówki (2 km), gdzie warto zwiedzić Muzeum Pałac Zamoyskich (www.muzeumzamoyskich.lublin.pl). Udając się dalej szosą po ok 8 km dojedziemy do Lubartowa. Ulica Lipowa doprowadzi do Pałacu Sanguszków, kościoła p.w. św. Anny i Muzeum Regionalnego. Po zwiedzeniu miasta kierujemy się w kierunku Kocka i Białegostoku. Przy stacjii CPN kierujemy się w prawo, w ul. Kopernika by mniej uczęszczaną trasą przez Przypisówkę dojechać do Firleja (13 km).

    

Wojt2019 Wójt Gminy
mgr Dawid Tarnowski
   
Zastepca2021 Zastępca Wójta Gminy
mgr Małgorzata Zagojska
   
Skarbnik2019 Skarbnik Gminy
mgr Teresa Ulma
   
Przewodniczacy2019 Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż.  Radosław Janczara
 
 Rada Gminy Firlej
1. Cybul Adam – Pożarów, Sułoszyn
2. Fąk Ryszard – Nowy Antonin, Stary Antonin
3. Janczara Radosław – Przypisówka
4. Kozioł Józef – Wólka Rozwadowska, Bykowszczyzna
5. Niedziela Paweł – Wola Skromowska
6. Piwowar Marek – Firlej
7. Popkiewicz Stanisław – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
8. Rogalski Dariusz – Firlej
9. Stawinoga Jarosław –Baran, Kunów
10. Toboła Adam – Firlej
11. Wasilewski Gerard – Sobolew Kolonia, Majdan Sobolewski
12. Wójtowicz Szymon – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
13. Zagojski Mateusz – Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Wólka Mieczysławska
14. Zdunek Janusz – Sobolew
15. Zdunek Roman – Serock
Rada2019
 
Kierownictwo Rady Gminy
Radosław Janczara - przewodniczący
 Józef Kozioł - zastępca przewodniczącego
Stanisław Popkiewicz - zastępca przewodniczącego
   
Komisje Rady Gminy
 
Komisji Rewizyjna: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Jarosław Stawinoga - przewodniczący Szymon Wójtowicz - przewodniczący
Dariusz Rogalski - członek komisji Gerard Wasilewski - członek komisji
Paweł Niedziela - członek komisji Ryszard Fąk - członek komisji
   

Komisja Finansów i Inwestycji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Adam Cybul - przewodniczący Adam Toboła - przewodniczący
Józef Kozioł - członek komisji Mateusz Zagojski - członek komisji
Jarosław Stawinoga - członek komisji Marek Piwowar - członek komisji
Stanisław Popkiewicz - członek komisji Radosław Janczara - członek komisji
   
Komisja Środowiska i Rolnictwa:  
Paweł Niedziela - przewodniczący  
Dariusz Rogalski - członek komisji  
Janusz Zdunek - członek komisji  
Roman Zdunek - członek komisji  
   
Sołtysi Gminy Firlej
 1. Danuta Grzyb - Baran
 2. Krystyna Cybul - Bykowszczyzna
 3. Ewa Brzeczkowska-Nogal - Czerwonka Gozdów
 4. Ryszard Pojęta - Czerwonka Poleśna
 5. Zbigniew Zaleski - Firlej
 6. Małgorzata Radomska - Kunów
 7. Beata Kubera - Łukówiec
 8. Agata Bilińska - Majdan Sobolewski
 9. Jadwiga Kępa - Nowy Antonin
 10. Elżbieta Kusyk - Pożarów
 11. Janusz Janczara - Przypisówka
 12. Mariola Listosz - Serock
 13. Waldemar Flisiak - Sobolew Kolonia
 14. Adam Daniewski - Sobolew Wieś
 15. Ryszard Fąk - Stary Antonin
 16. Stanisław Pożarowszczyk - Sułoszyn
 17. Jan Czerski - Wola Skromowska
 18. Anna Bocian - Wólka Mieczysławska
 19. Józef Kozioł - Wólka Rozwadowska
 20. Agnieszka Siwek - Zagrody Łukówieckie
Soltysi2019

Na terenie gminy Firlej istnieje kilka ośrodków zdrowia świadczących usługi w ramach funduszy NFZ jaki i prywatnie. Całodobową opiekę zdrowotną zapewnia:

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
   ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów
   Telefon: 81 855 20 41

 

Lokalne placówki zdrowia:

 

NZOZ w Firleju

ul. Kocka 8,

21-136 Firlej

Telefon: 81 857 50 17

 

Gabinet Stomatologiczny Wanda Maria Braszko-Żukowska

ul. Rynek 9,

21-136 Firlej

Telefon: 505 169 558

     

ZOZ „ZDROWIE” im. Dr Stefana Kwaska, Filia nr 1

ul. Rynek 9,

21-136 Firlej

Tel: 663 857 557

www.zozzdrowie.pl/zoz-zdrowie-przychodnie/zoz-zdrowie-firlej

 

ZOZ "ZDROWIE" im. Dr Stefana Kwaska, Filia nr 2,

Wola Skromowska 67,

21-150 Kock

Tel: 81 859 15 04

www.zozzdrowie.pl/zoz-zdrowie-przychodnie/zoz-zdrowie-wola-skromowska

     

Apteka Mazurek sp.j.

Ul. Kocka 8 .

21-136 Firlej

Tel. 818575020

 

Apteka mgr Eliza Kardasz

Rynek 9A,

21-136 Firlej

Tel: 818514505

     

Gabinet Weterynaryjny s.c.

Cmentarna 43, 21-136 Firlej

Tel: 81 857 50 09