Najprężniejszym ośrodkiem kulturalnym w Gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna. Specyfika działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju polega na tym, że poza funkcją biblioteczną pełni ona również funkcję Domu Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Punktu Informacji Turystycznej oraz inicjatora przedsięwzięć społeczności lokalnej.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi jednostka macierzysta w Firleju oraz 2 filie biblioteczne w Sobolewie i Woli Skromowskiej.

Do podstawowych zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych , kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Księgozbiór bibliotek w Gminie Firlej liczy 25958 woluminów.

Gmina Firlej prowadziła starania o rozbudowę i wyposażenie GBP w Firleju na działalność kulturalną biblioteki. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich GBP w Firleju w roku 2010 powiększył swoją powierzchnię o kolejne 220 m². Dobudowana została klatka schodowa oraz piętro budynku, w którym znajdują się 2 pomieszczenia biurowe i sala widowiskowa. Dzięki rozbudowie stworzone zostaną odpowiednie warunki do organizowania w budynku biblioteki konferencji, szkoleń, odczytów i spotkań z pisarzami, itp. W 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju wraz z Filiami Bibliotecznymi znajdującymi się w Sobolewie i Woli Skromowskiej uczestniczyła w Programie Rozwoju Bibliotek oraz w programie „Akademia Orange dla Bibliotek”.

Biblioteka posiada 11 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Komputery zostały zakupione w ramach Projektu Komputeryzacja Gminy Firlej, z dofinansowania Ministerstwa Gospodarki i Pracy i Programu Rozwoju Bibliotek. GBP w Firleju współuczestniczyła w realizacji kilku projektów m.in Młodzi Menadżerowie Kultury w Bibliotekach. Mieszkańcy Gminy Firlej oraz turyści, chętnie korzystają ze zbiorów biblioteki lub sali komputerowej.

W 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju powstaje multimedialana pracownia Orange.

Od września 2012r. w pracowni Orange w Firleju funkcjonuje Świetlica Środowiskowa prowadzona w ramach projektów Stowarzyszenia "ToMyRazem": "Świetlicowa Przystań" 2012-2014 oraz "Świetlicowo" 2015-2016 prowadzona przez animatorów Stowarzyszenia "ToMyRazem".

W bibliotece odbywają się różnego rodzaju warsztaty i szkolenia oraz cykliczne spotkania, wystawy oraz lekcje biblioteczne.

W roku 2013 w pracowni Orange w Firleju z inicjatywy Stowarzyszenia "ToMyRazem" powstaje Bawialnia, prowadzone są także zajęcia Klubu Seniora oraz projekt Wolontariusz angażujący młodzież w działania społeczne, Survival - biwak nad Jeziorem Firlej, projekt "Across the Skyline - wymiana międzynarodowa", I Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. Biblioteka w bieżącym roku realizuje projekty tj.: O finansach w bibliotece, Wieś tańczy i śpiewa - Aktywna Biblioteka, Spotkania z Pasjami I, Kraszewski - komputery dla bibliotek i inne. W placówce funkcjonują : bookcrossing, punkt Pierwsza Praca, kącik prasowy, pracownia komputerowa, pracownia Orange, punkt informacji turystycznej, sala szkoleniowa, sala widowiskowa. Swoją siedzibę mają tu dwa lokalne stowarzyszenia. W roku 2013 w wyniku podpalenia całkowitemu zniszczeniu uległa filia biblioteczna w Sobolewie.

W 2014 r Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju przy współpracy z władzami gminy realizowała projekt w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" p.n. „Budowa budynku filii bibliotecznej w Sobolewie”, dzięki któremu poprzez wsparcie Ministerstwa Kultury (ogólny koszt zadania wyniósł 878 181,59 = 589 014,00 - dotacja + 289 168,59 wkład własny). placówka filii bibliotecznej w Sobolewie została odbudowana. Rok 2014 to realizacja następujących projektów: O finansach w bibliotece, Objazdowy Klub międzypokoleniowy mieszkańców Gminy Firlej, Spotkania z Pasjami II, XII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Firleju.

We współracy ze Stowarzyszeniem "ToMyRazem" zrealizowano następujące projekty: "Świetlicowa Przystań", "Świetlicowa Przystań - Przekroczyć horyzont", Survival - biwak nad Jeziorem Firlej, "Across the Skyline - wymiana międzynarodowa", "Klub Malucha", "Klub Seniora", "Projekt wolontariusz", Centrum Integracji Osób Starszych we współpracy z Fundacją Fraktal, 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Cykliczne warsztaty Zumba Fitness, Superkoderzy - pracownia Orange.

Rok 2015 to głównie działania wspierające funkcjonowanie filii bibliotecznej w miejscowości Sobolew. W tym miejscu powstaje także magazyn książek, które udało się pozyskać od darczyńców po spaleniu poprzedniej placówki. Jak co roku odbywa się już XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Firleju - Na ludową nutę (Współpraca z LGD Lubartów). Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" z Lubartowa oraz Gminnym Ośrodkiem GOSiR zorganizowany zostaje także marsz Nordic Walking nad Jeziorem Firlej. Współpracując z zaprzyjaźnionymi organizacjami realizowane są zajęcia Klubu Seniora, warsztaty Zumba Fitness, projekt Seniorzy w Akcji - współpraca z Fundacją Fraktal oraz Stowarzyszeniem SIL Lubartów.

Stowarzyszenie "ToMyRazem" realizuje w świetlicy nowy cykliczny projekt trwający przez cały rok o nazwie "Świetlicowo", działa Klub Wolontariusza, grupa taneczna Dance Group, zorganizowany zostaje Biwak wakacyjny nad Jeziorem Firlej, odbywa się także projekt Koło animatora - wolontariusza - współpraca z Fundacją Fraktal oraz kolejna II Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. Organizacja wspiera także nową lokalną imprezę pod nazwą Biesiada Sierpniowa nad Jeziorem Firlej.

Pierwsza połowa 2015 roku to także wspaniała partnerska inicjatywa Gminy Firlej, Stowarzyszenia "ToMyRazem" oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odnośnie udziału w ogólnopolskiej akcji Podwórko NIVEA. Lokalizacja w parku w Firleju już w pierwszym miesiącu głosowania zajmuje 17 miejsce z wynikiem 62608 głosów (na ponad 1100 zgłoszeń) i dzięki temu mieszkańcy Firleja zyskują wspaniałe rodzinne miejsce zabaw w centrum miejscowości. W lipcu rozpoczyna się budowa Podwórka NIVEA, a miesiąc sierpień to długo wyczekiwane otwarcie.

W listopadzie pracownia Orange w Firleju zostaje najlepszą pracownią w Polsce, wygrywa ogólnopolską grywalizację pracowni z liczbą 43569 pkt. zajmując tym sam 1 miejsce wśród wszystkich pracowni Orange w kraju. Nagrodę odebrali przedstawiciele pracowni na III Zjeździe pracowni Orange w Warszawie.

Koniec 2015 roku to także ogromny sukces Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju. Placówka zajmuje 10 miejsce w rankingu najlepszych bibliotek w Polsce. Samorządowcy oraz dyrektorzy najlepszych bibliotek podczas gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odebrali dyplomy z rąk organizatorów Rankingu - Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki i Ewy Usowicz, zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita". Wiele bibliotek, które znalazły się wysoko w Rankingu, niezwykle aktywnie pozyskuje środki, głównie z Programu Biblioteka+, i przy wsparciu ze strony swoich samorządów, inwestuje w infrastrukturę. Ranking utworzony został z ponad 800 zgłoszeń placówek z całego kraju z miejscowości do 15 tys. mieszkańców.