Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju powstała latem1925 roku.

Inicjatorami założenia byli Ludwik Muzyka oraz Stanisław Blicharz. Pierwszym komendantem został Stanisław Zaborski, zastępcą Leon Jezior natomiast adiutantem Leon Smoliński. Początkowo to konie, furmanki, ręcznie gibane sikawki były podstawowym sprzętem, który posiadała nasza jednostka. W parku, obok pomnika Józefa Piłsudskiego stała drewniana szopa, która pełniła rolę strażnicy.

            W czasie II wojny światowej członkowie OSP pełnili dyżury na wieży dzwonnicy kościelnej, która wówczas była punktem obserwacyjnym.

5 maja 1953 roku w naszej miejscowości wybuchł ogromny pożar, który w ciągu kilku godzin strawił 166 budynków. Cała społeczność Firleja ofiarnie ratowała cały dobytek.

5 lat po wielkim pożarze Firleja , po wielu przejściach, 1958 roku wybudowano nową strażnicę. Wraz z biegiem lat następowały zmiany w składzie zarządu OSP w Firleju.

Funkcję naczelników pełnili Franciszek Jezior, Zbigniew Zaleski, Adam Toboła, prezesem zaś był Lucjan Mikołajewski.

            W 1994 roku jednostka OSP w Firleju została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Od kilkudziesięciu lat druhowie strażacy uświetniają swoją obecnością uroczystości kościelne, narodowe prezentując dumnie swój sztandar , który towarzyszy im od 1927 roku a fundatorami byli mieszkańcy Firleja.

W 2009 roku powołano nowy zarząd, funkcję prezesa pełnił Andrzej Filipiuk, naczelnika Radosław Czubacki. W tym samym roku powołano żeńską drużynę pożarniczą, w skład której wchodziło 16 druhen.

W kolejnych latach funkcję prezesa pełnił Zbigniew Cieniuch, następnie od roku 2013 do dnia dzisiejszego funkcję tę pełni Ewelina Czubacka.

            Obecnie nasza jednostka jest jedną z wiodących w powiecie. Czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie naszej gminy ale i na terenie całego województwa.

Corocznie zarówno druhny jak i druhowie biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując czołowe miejsca.

Na dzień dzisiejszy użytkujemy 2 samochody gaśnicze, 1 samochód lekki ratownictwa technicznego, samochód oświetleniowy oraz ponton z silnikiem zaburtowym.

Jednostka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego, lodowego, technicznego. Przez ten okres 90 lat dużo się zmieniło…

Nasza strażacka organizacja stara się wywiązać ze swych zadań, brać udział we współzawodnictwie- zawodach sportowo-pożarniczych.

Jednym z priorytetów jest podniesienie stanu wyszkolenia strażaków, zdobywanie nowych doświadczeń i angażowanie w to coraz to nowe pokolenie.