Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu Ochronę wód jezior Firlej i Kunów poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Firlej współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Operacja obejmuje:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Firlej i Serock.
Przebudowę systemu kanalizacji podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości Firlej.
Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Czerwonka Poleśna, Czerwonka Gozdów, Firlej, Kol. Baran, Kunów, Przypisówka, Sobolew, Majdan Sobolewski, Łukówiec, Wólka Rozwadowska.
 
Wartość inwestycji:  3.613.822,00 zł
Udział środków UE: 2.155.673,00 zł
Wkład Gminy Firlej: 1.458.149,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Cel operacji: Rozwój infrastruktury społecznej gwarantującej wzrost jakości życia mieszkańców.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Wartość inwestycji:  1 687 000,00 zł
Udział środków UE:    500 000,00 zł
Wkład Gminy Firlej: 1 187 000,00 zł