Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Cel operacji: Rozwój infrastruktury społecznej gwarantującej wzrost jakości życia mieszkańców.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Wartość inwestycji:  1 687 000,00 zł
Udział środków UE:    500 000,00 zł
Wkład Gminy Firlej: 1 187 000,00 zł