Gmina Firlej zrealizowała operację Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi.

Całkowita wartość operacji 664 891,05PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW 407 662,00PLN