miniatura   Dnia 11.10.2020r. o godzinie 10:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju odbędzie się spotkanie w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020. Zainteresowane osoby zapraszamy.

 

 

miniatura   Dnia 9.10.2020r, o godzinie 17:00 w remizie OSP Łukówiec, odbędzie się zebranie w sprawie zminay przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020 dla wsi Łukówiec oraz Zagrody Łukówieckie.
miniatura   Od 5.10.2020 roku w budynku szkolnym prowadzone będą płatne zajęcia z zumby. Zapraszamy w poniedziałki o godzinie 18:00. Więcej informacji pod numerem telefonu instruktora, podanym na plakacie.

 

 

drzewo ikona   W istniejących przepisach w zakresie usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków, gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

miniatura   Do ogólnopolskiej akcji "sadziMY" dołączyła również nasza gmina. Wójt Gminy - Dawid Tarnowski, wspólnie z pracownikami GOSiR oraz Druhami Strażakami OSP Firlej zasadzili w pobliżu jeziora Firlej 70 drzewek. A to nie wszystko.

sesja r g  

Dnia 29 września 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura  
Trwają konsultacje w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

 

miniatura   Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że do dnia 27 października 2020 r. do tut. Ośrodka można zgłaszać się po odbiór skierowania do otrzymania paczki żywnościowej   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

miniatura   Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej linkach.

miniatura   Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.